Parduotuvės taisyklės, sąlygos ir privatumo politika

Borner.lt elektroninės parduotuvės taisyklės, sąlygos ir privatumo politika

Borner.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Borner.lt Parduotuvėje.
Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės ir apmokėjimo, pristatymo ir prekių grąžinimo sąlygos (toliau - Sąlygos), galiojančios užsakymo pateikimo momentu ir viešai skelbiamos Borner.lt puslapyje. Borner.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles ir Sąlygas.
Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Borner.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis ir Sąlygomis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Sąlygomis bei joms pritaria. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ar Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Borner.lt. Priešingu atveju laikoma, kad Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis ir Sąlygomis.
Borner.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis ir Sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš Borner.lt Parduotuvės, turi galimybę užsiregistruoti Borner.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo elektroninio pašto adresą ir pageidaujamą slaptažodį arba užsisakyti prekes be registracijos. Borner.lt patvirtina, kad po registracijos, be Kliento sutikimo jam nebus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir jų pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Borner.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; telefono numeris; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; kiti, pristatymui būtini duomenys. Borner.lt užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais bei įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Borner.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
Klientas, užsiregistruodamas Borner.lt el. Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Borner.lt el. Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Borner.lt atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
Borner.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

Borner.lt naudoja slapukus 'cookies', kurie palengvina kliento prisijungimus, navigaciją ir padeda rinkti marketingo analitinius duomenis. Slapukai galioja 30 dienų, o po to jų sąsajos ištrinamos automatiškai.

Klientas turi teisę taisyti savo paskyros asmeninius duomenis ir panaikinti savo sukurtą paskyrą Borner.lt el. Parduotuvėje (teisė būti užmirštam).

Iškilus neaiškumams dėl Taisyklių ir Sąlygų, prašome kreiptis Rekvizituose nurodytais kontaktais.